TIP 35

 

1. Ulaz                       3.42m

2. Predsoblje             2.76m

3. Kupatilo                2.76m

4. Dnevni boravak   11.17m

5. Spava}a soba         5.41m

6. Spava}a soba         5.41m

7. Terasa                    4.19m

 

              P neto        35.12m