TIP 36

 

1. Terasa                     7.50m

2. Predsoblje               3.24m

3. Kupatilo                  3.06m

4. Dnevni boravak     10.32m

5. Spava}a soba         12.18m

 

              P neto          36.30m