TIP 66

 

1. Terasa                  8.29m

2. Predsoblje            5.95m

3. Dn. Boravak       16.92m

4. Ostava                  2.53m

5. Kuhinja                8.17m

6. Kupatilo               4.08m

7. Spava}a soba      10.50m

8. De~ja soba            7.20m

 

               P neto      63.64m